Driestroomhuis ‘De Brug’ is een gezinhuis voor kinderen, die om verschillende redenen niet meer bij hun ouders kunnen wonen. Bij ‘de Brug’ willen we deze kinderen en jongeren een veilige plek bieden, waar ze kunnen ontdekken wie ze zijn, wat ze willen en kunnen en op welke wijze zij hun leven willen gaan vormgeven. Een plek die de brug vormt tussen het verleden en de toekomst.
Zonder oordeel.


 

ontdekken waar je goed in bent